IP Standard

imageimage image


VAD ÄR IP-CERTIFIERING?
Certifiering anpassad till företagets verksamhet. IP är en oberoende standard för certifiering av livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar för företag inom livsmedels- och prydnadsväxtbranschen. Certifieringen sker under ackreditering vilket innebär att certifikatet har en hög trovärdighet. Det gör att både säljare och köpare av certifierade produkter kan känna sig trygga.

CERTIFIERING I NIVÅER
För att passa standardens intressenter finns inom IP möjlighet att certifiera alla delar av produktionskedjan genom olika inriktningar/moduler och nivåer. Företaget väljer själv vilken inriktning/modul och nivå verksamheten ska certifieras enligt.

IP GRIS GRUNDCERTIFIERING
Grundvillkor för IP Gris grundcertifiering och IP Sigill Gris.  KLICKA HÄR

Prislista IP Sigill Gris samt IP Gris grundcertifiering: Ring till VXL Tel nr:  0480-156 70  för info

Ansök via grön knapp "ANSÖK HÄR" på startsidan  

GRUNDNIVÅ
En certifiering enligt Grundnivån innebär att verksamheten följer gällande lagstiftning och branschriktlinjer inom den aktuella inriktningen. Certifikatet ger företaget ett trovärdigt kvitto på goda förhållanden i verksamheten och kunden trygghet.

IP Livsmedel Grundcertifiering syftar till att underlätta för mindre och medelstora livsmedelsföretag att stå starka på marknaden.
Reglerna i IP Livsmedel bygger främst på lagkrav inom livsmedelssäkerhet, hygien och spårbarhet. Certifierade företag revideras av oberoende certifieringsorgan.

NYHET! IP LIVSMEDEL CERTIFIERING FÖR RESTAURANG 2018
Från och med 1 januari 2018 gäller en ny utgåva av IP Livsmedel.
Den nya utgåvan är särskild anpassning till restaurang. Även märkning, spårbarhet och redlighet är vidareutvecklat som ett led i ständiga förbättringar.

Nyhet Restaurang:
Det har tillkommit nya kontrollpunkter anpassade för restaurangverksamhet som t.ex. märkning av ej färdigförpackade livsmedel, rutiner för varmhållning, nedkylning etc.
Även språkligt sett är standarden mer anpassad  för restaurangsnäringar.

Nytt är även Sårbarhetsanalys som ett led i certifieringen av livsmedelsverksamheter för att förebygga hot, sabotage, fusk och bedrägerier riktade mot verksamheten.

Läs mer om andra nyheter i IP Livsmedel Certifiering 2018.

Kontakta oss så hjälper vi dig med certifieringen av din livsmedelsverksamhet 0480 – 156 70 eller info@hscertifiering.se

IP Livsmedel är en godkänd certifiering för användning av märkningen Från Sverige. Läs mer om Från Sverige. Att bli godkänd leverantör till svensk dagligvaruhandel kräver även ofta en IP Livsmedel certifiering.SIGILLNIVÅ
En certifiering enligt Sigillnivån säkrar extra produktionsmervärden som går utöver gällande lagstiftning inom områdena livsmedelssäkerhet, djuromsorg och minskad miljöpåverkan. Genom certifieringen får företaget kraftfulla argument vid försäljning av sina produkter och kunden ytterligare mervärden. För att kunna använda kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill ska maten och blommorna komma från odling eller djuruppfödning som är certifierad enligt denna nivå.

Primärproduceneter av oförädlade vegetabiliska rvaror, som vill använda Från Sverige märkningen, får vara certifierade enligt IP Sigill Frukt & Grönt, IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola eller Sigill Biodling med Tillval livsmedelssäkerhet. Läs mer om Från Sverige.

TILLVAL – KLIMATCERTIFIERING
En klimatcertifiering innebär att företagets verksamhet uppfyller IP Sigill-nivån och dessutom har åtgärder för minskad klimatpåverkan vidtagits. Mat och blommor som kommer från odling och djuruppfödning som är certifierad enligt tillvalet får bära märkningen Svenskt Sigill - Klimatcertifierad.
 
TILLVAL - NATURBETESKÖTT
Certifiering enligt tillvalet Naturbeteskött innebär förutom att nivån IP Sigill uppfylls också att djuren har betat på de svenska naturbetesmarkerna. Kött som kommer från gårdar som är certifierade enligt detta tillval får bära märkningen Svenskt Sigill – Naturbeteskött.

image

KOMPLETTERING – ARBETSVILLKOR
Kompletteringsmodulen för Arbetsvillkor omfattar arbetsrätt, inhyrd arbetskraft, boende samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Kraven bygger på svensk lagstiftning och överenskommelser mellan arbetsmarkandens  parter, men går på många punkter längre.  Certifiering enligt Komplettering kan ske oberoende av certifieringsnivå. Det innebär att även företag som inte tidigare är certifierade enligt IP-standarden kan certifieras  enligt IP Arbetsvillkor.

MÖJLIGHET TILL MÄRKNING MED SÄRSKILT GEOGRAFISKT URSPRUNG
För verksamheter som är certifierade enligt den nivå (Sigillnivå) som berättigar till märkning med Svenskt Sigill finns också möjlighet att välja en trovärdig tilläggsmärkning med särskilt geografiskt ursprung där det framgår att produkten kommer från en speciell region eller plats, till exempel Jämtland eller Österlen.
Länk till: Svenskt Sigill