Förädling & Industri

Vi arbetar längs hela livsmedelskedjan från jord till bord samt export och import.
Vi erbjuder alla ledande certifieringar för livsmedel inom såväl produktmärkning som processcertifiering.
Vi utför kontroller av leverantörskedjor och enligt industrins egna kvalitetsprogram. Kontakta affärsområdescheferna för offert, se Kontakt.

Ekologisk, KRAV, Svenskt Sigill och MSC/ASC märkning
Om du vill sälja dina egna produkter eller förädla andra ekologiska produkter, så måste du certifiera din verksamhet.

Vi hjälper dig att certifiera produkterna så att du kan vara med och möta efterfrågan på den ekologiska marknaden.

Du kan välja att certifiera dig enligt KRAV:s regelverk och får då rätt att använda KRAV-märket. Du kan också välja att certifiera dig enligt EU:s regelverk vilket ger dig rätt att använda EU-logotypen för ekologisk produktion.Vi erbjuder certifiering och märkning enligt Svenskt Sigill / IP.

Vi erbjuder MSC och ASC certifiering för produktmärkning och leverantörskedjor.

Vi utför revisioner för Från Sverige-märkningen. Läs mer här.

image

image

Livsmedelssäkerhet, hygien och spårbarhet
IP Livsmedel syftar till att underlätta för mindre och medelstora livsmedelsföretag att stå starka på marknaden. Reglerna i IP Livsmedel bygger främst på lagkrav inom livsmedelssäkerhet, hygien och spårbarhet. Certifierade företag revideras av oberoende certifieringsorgan.

Vi erbjuder även mer andra livsmedelssäkerhetscertifieringar samt anpassade för export. Se nedan.


ISO-standarder, FSSC 22000, BRC, Global GAP och GRI
Vi erbjuder även certifiering enligt ledande livsmedels- och miljöstandarder FSSC 22000, ISO 22000, BRC, ISO 14000, Global GAP genom vår samarbetspartner.

Livsmedelsbedrägeri
Vi utför tjänster för förebyggande av livsmedelsbedrägeri i leverantörskedjor. Kontakta Affärsområdeschef Livsmedel för mer information.

Läs mer om våra Tjänster här.

Läs om Våra kunder berättar.