Djurhållning och Naturbete

HS certifiering Ekologisk certifiering djurhållningHar du en ekologisk djurhållning eller funderar du på att börja med det?

Oavsett djurslag finns det stor efterfrågan avseende ekologiska produkter. Grunden är att växtodlingen först är omlagd till ekologisk produktion.

KRAV-certifierade produkter ger som regel ett högre avräkningspris, även  EU-certifierade produkter merbetalas i vissa fall.

Har du Naturbete kontakta oss gällande certifiering.

Kontakta Affärsområdeschef Anna Grundberg eller revisor Ulf Aronsson, under Kontakt så hjälper vi dig med certifieringen.

Läs mer om certifierat Naturbeteskött genom att klicka på följande länkar:

http://sigill.se/IP-STANDARD/CERTIFIERING-ENLIGT-IP/CERTIFIERING-ENLIGT-IP/CERTIFIERAT-NATURBETESKOTT/

http://www.hscertifiering.se/?p=98

image