Djurhållning

HS certifiering Ekologisk certifiering djurhållningHar du en ekologisk djurhållning eller funderar du på att börja med det?

Oavsett djurslag finns det stor efterfrågan avseende ekologiska produkter. Grunden är att växtodlingen först är omlagd till ekologisk produktion.

KRAV-certifierade produkter ger som regel ett högre avräkningspris, även  EU-certifierade produkter merbetalas i vissa fall.
Inom köttproduktionen har det bildats ett antal lokala koncept för marknadsföring och försäljning av produkter. Detta har lett till bättre pris samt en säkrare och jämnare försäljning med hjälp av KRAV-märket.             Tillbaka till STARTsidan

HS certifiering Ekologisk certifiering djurhållning 2