Växtodling och växthusproduktion

HS certifiering Ekologisk certifiering växtodlingOdlar du ekologiskt eller funderar du på att lägga om din produktion?

Steget är inte så stort som man kanske tror, men man behöver tänka litet annorlunda. För att behålla stödnivån i EU-systemet måste produktionen vara certifierad antingen enligt KRAV eller EU:s regelverk.

Förhoppningsvis kan du öka mervärdet på dina produkter när de är certifierade. Just nu är efterfrågan stor på ekologiska livsmedel.

HS Certifiering AB är ett regionalt alternativ i södra Sverige och som certifieringsorgan erbjuder en nära knuten miljörevisor till din verksamhet i ditt område.
Tillbaka till STARTsidanHS certifiering Ekologisk certifiering växtodling 2