Ute i verkligheten - med HS Certifiering

Gute Glass


Vi på Gute Glass ser vår certifiering enligt IP LIVS som en kvalitetsstämpel, den underlättar för oss som en småskalig producent i samarbetet med kunder, framföra allt dem stora aktörerna inom dagligvaruhandeln. Men det fungerar lika mycket som en väckarklocka i det dagliga arbetat att trots tidsbrist som egenföretagare aldrig tumma på varken kvalitén eller livsmedelssäkerheten.

 /Jimmy Hardingz, VD Gute Glass

image
Jimmy Hardingz och Klara Schultz, Gute Glass.
 
  

Bengt och Marina Buskas lösdrift


Bengt och Marina som bor i Lummelunda på Gotland, har valt att bygga en ny lösdriftshall som lösning på KRAV:s regler om rastning/lösdrift för sina mjölkkor, i anslutning till den gamla ladugården.
Bengt och Marina har en besättning på 50 mjölkkor, vilka mjölkas uppbundna i den gamla ladugården för att sedan släppas ut i lösdriftshallen.
Vid Gotlands Ekologiska Odlares årsmöte 2015-02-19, blev Bengt och Marina tilldelade priset som årets ekoproducenter.
                                                                        Tillbaka till STARTsidan
Överstab bilden är tagen vid ettiden på natten. (liggavdelning är 19 meter bred)image
image

Paradiset för kor, eller..?


-Bjers KRAV-odlingar och restaurang på Gotland läs här


  imageimage [     Tillbaka till STARTsidan