Varför ekologisk certifiering?

imageDet har knappast undgått någon att marknadstillväxten för ekologiska produkterna är hög.  Marknadsvärdet för ekologiska livsmedel uppskattades till ca 25 miljarder 2016 med en tillväxttakt på mellan 20-40% de senaste åren. Värdet förväntas dubblas inom 10 år. Idagsläget är nästan var 10:e krona (8,7%) som omsätts inom livsmedel en ekologisk vara.

Detaljhandeln står för över 50 % av försäljningen. Restaurang, hotell och offentlig sektor för ca 20%. Ekologisk drycker ökar snabbt, Systembolaget som står för ca 20% av den ekologiska livsmedelsförsäljningen.

Sverige har inom ramen för Livsmedelsstrategin satt upp målen att öka andelen ekologisk odlad areal till 30% år 2030. Samma år skall 60% av livsmedel inom offentliga måltider (t ex skola, vård) vara 60%. Det innebär ungefär en fördubbling inom båda områdena.

Mer om utvecklingen för ekologiska livsmedel hittar du här.

Ny SLU-rapport 2017 om framtidens grönsaksdiskar: ekologiskt, variation och bekvämlighet.

image

När du certifierar dig för ekologisk produktion kan du välja mellan KRAV eller EU certifiering.


KRAV-märket är i Sverige ofta synonymt med ekologiskt och en symbol för mat odlad utan kemiska bekämpningsmedel. Hela 98 % av alla svenska konsumenter känner till KRAV-märket. Detta ger en KRAV-märkt produkt god försäljningspotential.

KRAV:s regler uppfyller EU:s regler för ekologisk produktion och är i vissa delar mer långtgående. När du väljer att certifiera produktionen enligt KRAV:s regler får du rätt att använda både KRAV-märket och EU-loggan på produkterna.