Personal

 image
Anna Broekman
VD 
 
Anna har arbetat 20 år med affärsutveckling inom den internationella livsmedelsbranschen och brinner för en stärkt konkurrenskraft inom svensk livsmedelsnäring. Anna är företagsekonom från Lunds Universitet och har en master i industriell miljöekonomi.

Tel:0703-11 20 50 vx
Mobil:076-119 52 03
E-post: anna.broekman@hscertifiering.se
 image
Lina Floer
Kvalitet & Operativ Chef
 
 
Lina är agronom och har arbetat ned ekologisk certifiering sedan 2003.
 Mobil:0766-27 65 33
 Mail: lina.floer@hscertifiering.se
image
Anders Hjorth,
Affärsområdeschef Livsmedel, Restaurang & Butik/miljörevisor
Anders är agronom och har arbetat med ekologisk certifiering sedan 1996.
 Vid sidan om arbetet är Anders biodlare.
Mobil: 0768-79 15 24 
Mail anders.hjorth@hscertifiering.se
image
Anna Grundberg
Affärsområdeschef Lantbruk
 
 
Anna är trädgårdsingenjör och har arbetat med certifiering av lantbruk sedan 2003. Hon är revisor för Sigill-certifiering och för ekologisk produktion och KRAV. Anna är också certfieringsanvarig. Anna arbetade för HS Certifiering AB 2008 till 2015 och har kommit tillbaka till företaget 2018.
Tel:076-855 14 08 Mail:anna.grundberg@hscertifiering.se
image
Marcus Olsson
Certifieringsprocessledare och Miljörevisor
 
 

Tel:070-829 66 75
Mail: marcus.olsson@hscertifiering.se
image
Hans-Jörgen Wallin,
Certifieringansvarig
Hans-Jörgen är lantmästare och har arbetat med ekologisk certifiering sedan 2003.
Vid sidan om arbetet driver Hans-Jörgen ett ekologiskt jordbruk.
Mobil 0768-11 23 00
Mail hans-jorgen.wallin@hscertifiering.se
image
Anna Kanstrup,
Miljörevisor
Anna är agronom och har jobbat med djurskyddsfrågor sedan 2005, senast på Länsstyrelsen i Kronobergs län. Hemma på gården har anna hästverksamhet.
Mobil: 072-973 34 90
Mail: anna.kanstrup@hscertifiering.se
image
Kent Grönström
Miljörevisor
 
Kent driver en gammal släktgård i Rone på Gotland. Gården har haft mjölkproduktion fram till 2015. Gården anslöts till KRAV 1996. Kent har och har haft  många förtroendeuppdrag i olika föreningar. TEL: 0768-79 15 28
mail:
kent.gronstrom@hscertifiering.se
image
Margareta Dahlén
miljörevisor
Margareta är utbildad djursjukvårdare och har gått div. utbildningar inom lantbruk. Hon har arbetat med ekologisk certifiering sedan 2001.
Hemma på gården bedrivs mjölkproduktion.
Mobil 0768-52 97 27
Mail margareta.dahlen@hscertifiering.se


image
 Peter Gustavsson
 
Miljörevisor

Peter är utbildad Agrotekniker och började sin bana inom KRAV/EKO hos KRAV 2001 och har även arbetat för Aranea och Kiwa. Peter började hos HS Certifiering 2015.
Mobil: 072-2206628
Mail:
peter.gustavsson@hscertifiering.se

 image
Magnus Pettersson
Miljörevisor
Magnus är miljörevisor och driver även eget jordbruk. Magnus började på HS Certifiering 2016.Mobil:
072-356 43 31
Mail:
magnus.pettersson@hscertifiering.se
image
Ulf Aronsson
Miljörevisor
  

Tel: 0727-4299 69
Mail:
ulf.aronsson@hscertifiering.se
 image
Sofie Sundgren
(Föräldraledig)
Miljörevisor
Sofie är utbildad husdjursagronom och har tidigare arbetat som produktionsrådgivare till mjölk- och köttproducenter i Skåne. Sedan hösten 2016 arbetar Sofie som revisor inom KRAV och ekologiska regelverken för lantbruk och livsmedelsförädling.
Vid frågor angående Lantbruk:
Tel: 076-855 14 08
anna.grundberg@hscertifiering.se

Vid frågor angående Livsmedel:
Tel: 0768-79 15 24
anders.hjorth@hscertifiering.se

image
 Hans Ackered
 Miljörevisor
Hans "Acke" har jobbat med revision av KRAV och ekologiska livsmedel sedan tidernas begynnelse. Han är även ornitolog på fritiden och ordförande i Ölands Ornitologiska Förening.Tel: 0733-81 42 73       Mail:hans.ackered@hscertifiering.se

image
Mikael Fast
Miljörevisor 
Mikael är växtodlingsagronom.
har tidigare arbetat som lärare. Mikael har vidar arbetat som rådgivare på Länsstyrelsen i Östergötland.
Började på
HS Certifiering 2014

Tel: 070-535 88 59
Mail: mikael.fast@hscertifiering.se
 image
Karin Bergkvist
Miljörevisor
Karin är  Livsmedelsagronom.
Har tidigare arbetat bl.a. som livsmedelsinspektör och senare som Matkonsult. Karin började hos oss 2016.
 
Tel:070-283 02 18
mail:
karin.bergkvist@hscertifiering.se
 image
Ulrika Stark
Miljörevisor 
Ulrika är husdjursagronom och började på HS Certifiering 2016.
Har tidigare arbetat som lärare inom naturbruk och matlagning, samt arbetat som nötköttrådgivare, värphönsfodersäljare och varit verksam i fårbranschen under några år.
Tel: 0761-12 16 00
Mail:
ulrika.stark@hscertifiering.se
 image
Pia Månsson
miljörevisor
Pia är vår revisor i Norrbotten och Västerbotten, samt norra Västernorrland. Pia började hos oss 2017.
Tel: 0920-24 41 84
Mobil:070-203 97 13
Mail:pia.mansson@hscertifiering.se