Naturbeteskött

Efterfrågan på naturbeteskött ökar.

Naturbeteskött som är certifierat enligt IP-standarden uppfyller Sigillnivåns krav på livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar. Dessutom säkerställs genom tillvalsmodulen att alla djuren betar på de svenska naturbetesmarkerna - hagmarker, strandängar, älvbranter eller alvarsmarker.

Naturbetesmarkerna är artrika miljöer som ger livsutrymme för många hotade växter, insekter och fåglar och ökad biologisk mångfald.

Läs mer om certifieringen här:
http://sigill.se/IP-STANDARD/CERTIFIERING-ENLIGT-IP/CERTIFIERING-ENLIGT-IP/CERTIFIERAT-NATURBETESKOTT/

http://www.hscertifiering.se/?p=98

Ring oss eller mejla för hjälp med din certifiering, uppgifter finner du under Kontakt. För offert kontakta Affärsrområdeschef Anna Grundberg eller revisor Ulf Aronsson.

Välkommen!

image