Certifieringsprocessledare och Miljörevisor till Skåne

Jag heter Marcus Olsson och började den 1 september på HS Certifiering AB som Certifieringsprocessledare och Miljörevisor med placering i Borgeby i Skåne.
-Efterfrågan på olika certifieringstjänster ökar hela tiden då konsumenterna ställer högre krav på produkterna som de köper i handeln, säger Marcus Olsson.

Marcus har arbetat med certifiering av lantbruk och trädgård sedan 2009 och är utbildad lantmästare. Han är revisor inom lantbruk och trädgård och arbetar brett med kunder för bland annat IP/Sigill, ekologisk produktion och KRAV. Marcus kommer även ha ansvar för certifieringsprocessen och koordinera företagets certifieringsgrupp.

Privat lever Marcus ett aktivt liv och tränar flera gånger varje vecka.

- Med över 9 år i branschen och fler än 2000 revisioner inom primärproduktion ser jag framemot att utveckla svensk livsmedelsnäring inom certifierings- och kontrolltjänster och välkomnar att både befintliga och nya kunder kontaktar mig. HS Certifiering AB ska vara de naturliga valet för lantbruks- och trädgårdsföretag som behöver certifieringstjänster från jord till bord.

Kontakta Marcus:
marcus.olsson@hscertifiering.se
hscertifiering.se/personal

image