Nya Ekoförordningen publicerad

Mer information hittar du här.

Den nya förordningen om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter är publicerad.
Förordningen ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.
Det är en del förändringar jämfört med den nu gällande förordningen, bl.a. införs restriktioner för växthusodling i avgränsad bädd.

Mer information hittar du här.