Sweden Food Arena

Den 24 maj lanserades Sweden Food Arena. Målet är att skapa en plattform för svensk livsmedelsstrategi med fokus på Forskning & Innovation.

HS Certifiering AB verkar för konkurrenskraft i livsmedelsnäringen genom oberoende certifieringstjänster, revision, analys och utbildning samt exporttjänster.

Avsiktsförklaringen till Sweden Food Arena är undertecknad av HS Certifierings svenska oberoende ägare Hushållningssällskapet som verkar för kunskap och forskning för landets framtid och livsmedel: https://lnkd.in/eex4c58

image

Bild: Sweden Food Arena.