Nyhet! Certifiering av honung enligt svenska IP Sigills standard

Nu erbjuder vi certifiering av honung enligt svenska IP Sigills standard. IP Sigill Biodling är ett heltäckande kvalitetssäkringssystem för hög livsmedelssäkerhet, god djuromsorg och miljöansvar riktat till biodlingsföretag. IP Sigill Biodling lever upp till krav från kunder och myndigheter inom dessa områden.

Kvalitetssäkringssystemet är speciellt anpassat för dig som biodlare och passar både små och stora biodlingsföretag. Produkten får bära märkningen Svenskt Sigill efter uppfylld certifiering.

Läs mer om certifiering av biodling här.

Ring oss så hjälper vi dig med din certifiering 0480-15670.

image