Från jord till bord till jord

HS Certifiering AB är nu ackrediterade för produktionshjälpmedel enligt KRAVs regler, tex KRAV-certifierad biogödsel från återvunna livsmedel/matavfall.
Det innebär att du som kund kan bli certifierad för tillverkning, hantering och marknadsföring av produktionshjälpmedel (t ex biogödsel) enligt KRAVs regler.

Kontakta oss, vi vill gärna hjälpa dig med din certifiering info@hscertifiering.se