Om oss

HS certifiering Ekologisk certifiering - Om ossVi erbjuder certifiering inom primärproduktion (växtodling, växthusproduktion, djurhållning, biodling) och inom förädlingsproduktion för såväl KRAV som EU producenter. Vi erbjuder även certifiering för butik, restaurang och storhushåll enligt KRAV:s regler för ekologisk märkning.

HS Certifiering är ackrediterat enligt ISO 17065 av SWEDAC  image

HS Certifiering AB är ett lokalt certifieringsorgan med en till din verksamhet nära knuten revisor i ditt område. Vi har ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt certifieringsarbete, vilket innebär bättre priser och mindre administration för dig.Vi erbjuder
  • material och hjälpmedel för att underlätta din dokumentationshantering
  • HS certifiering Ekologisk certifiering - Om oss matvi besöker ditt företag minst en gång per år. Vid besöket går vi igenom din - produktion och produktflöde.
  • smidig administration
  • närhet – vi finns i ditt geografiska område
  • mångårig praktisk erfarenhet av certifieringVärdegrund

Vår värdegrund för ekologisk produktion är att eftersträva ett så naturligt och biologiskt sammanhang som möjligt, mellan såväl växt och djurhållning, som människa.
Detta innebär ett hållbart lantbruk, utan onaturlig påverkan, där djur behandlas väl och får ett så naturligt liv som möjligt. Att rättvisa villkor gäller för människor som arbetar med produktionen av våra livsmedel. Vi ser gärna att, människan som konsument, har tillgång till naturligt odlade,
förädlade och gärna närproducerade produkter.         Tillbaka till STARTsidan
2016
HS Certifiering augusti 2016
image