Om oss

HS Certifiering är ackrediterat enligt ISO 17065 av SWEDAC 

image

Vi utför certifiering samt all typ av kontroller, analyser, outsourcing, förrevision, utbildning samt tolkning av regelverk. Vi arbetar med kunder längs hela livsmedelskedjan.
Läs mer om våra tjänster här.Vi erbjuder

Vårt uppdrag
HS Certifiering bidrar till stärkt konkurrenskraft och tillväxt inom livsmedelsnäringen genom kunskap och ackrediterade tjänster. Genom våra oberoende svenska ägare återinvesterar vi 100% i kunskap för livsmedelsnäringen.

Vår strävan
HS Certifiering är det mest kundorienterade serviceföretaget inom certifiering och tjänster genom marknadens mest relevanta utbud för livsmedelsnäringen, ledande kunskap, tillgänglighet och enkla kundprocesser.

image


Våra medarbetare
Våra medarbetare har både utbildning och praktisk erfarenhet inom livsmedelsnäringarna samt ofta en god portion passion för det vi gör. Våra anställda erbjuds kontinuerlig möjlighet till utveckling inom revision och livsmedelstjänster. Vår företagskultur bygger på gemenskap, öppenhet, självständighet, utveckling, kundorientering och samhällsnytta.

Alla medarbetare på HS Certifiering genomgår Hjärt & Lungräddning och är utrustade med Första Hjälpen och appen för hjärtstartare. På så vis är vi en trygghet för varandra, kunder och medmänniskor över hela Sverige. 

image

Arbetsmiljöpolicy för HS Certifiering AB

I arbetsmiljöpolicyn beskriver vi hur vi vill att arbetsmiljön ska vara på vår arbetsplats.

Där står bland annat att:

  • personalen är vår viktigaste resurs
  • vi vill att våra medarbetare ska känna trygghet, kreativitet och arbetsglädje och att vi är en attrativ arbetsplats
  • det ska finnas ett aktivt rehabiliteringsarbete om någon blir sjuk
  • vi ska försöka förebygga ohälsa
  • vi ska ta tag i missbruk om det skulle finnas
  • vi tolererar ingen kränkande särbehandling
  • vi har som mål att alla medarbetare ska ha ett mål och ett resultatsamtal per år