NYHET! IP LIVSMEDEL CERTIFIERING FÖR RESTAURANG 2018

Från och med 1 januari 2018 gäller en ny utgåva av IP Livsmedel.
Den nya utgåvan är särskild anpassning till restaurang. Även märkning, spårbarhet och redlighet är vidareutvecklat som ett led i ständiga förbättringar.

Nyhet Restaurang:
Det har tillkommit nya kontrollpunkter anpassade för restaurangverksamhet som t.ex. märkning av ej färdigförpackade livsmedel, rutiner för varmhållning, nedkylning etc.
Även språkligt sett är standarden mer anpassad  för restaurangsnäringar.

Nytt är även Sårbarhetsanalys som ett led i certifieringen av livsmedelsverksamheter för att förebygga hot, sabotage, fusk och bedrägerier riktade mot verksamheten.

Läs mer om andra nyheter i IP Livsmedel Certifiering 2018.

Kontakta oss så hjälper vi dig med certifieringen av din livsmedelsverksamhet 0480 – 156 70 eller info@hscertifiering.se

image

image