IP Arbetsvillkor - Fördjupad utbildning i arbetsrätt och arbetsvillkor

Har du vidtagit de åtgärder som krävs för att klara de krav som lagstiftning, avtal och handel förväntar sig av dig som arbetsgivare?

Vi medarrangerar utbildningen tillsammans med Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge.

Här hittar du information om utbildningen.