Vi förtätar servicen på svensk landsbygd

Nytt samarbete mellan HS Certifiering och Bureau Veritas certifiering.

- Vi förtätar våra uppdrag i respektive län vilket möter livsmedels- och besöksnäringarnas behov inom geografiskt utspridda branscher, säger Anna Broekman, Vd HS Certifiering.
Dessutom ökar vi servicen till våra kunder genom fler och flexibla tjänster på landsbygden som näringen behöver för att möta ny efterfrågan och distribution av livsmedel.

HS Certifierings revisorer kommer erbjuda våra kunder samma certifieringstjänster som vi alltid har gjort samt fler nya tjänster som hjälper kunderna att få avsättning för sina produkter på marknaden och distribuera genom valda distributionsled på inhemsk, industri, dagligvaruhandel, export eller digitala marknader.

Läs hela pressmeddelandet här.

image