EXPORTCERTIFIKAT

Om du skall exportera en ekologisk produkt till land utanför europa, (tredje land), kan du behöva , (om landet kräver), ett exportcertifikat som visar på att varan garanterat är certifierad av ett godkänt certifieringsorgan. Det garanterar även att certifikatet för produkten är giltigt.
HS Certifiering har mångårig erfarenhet av att utfärda exportcertifikat.

Kontakta oss per epost till info@hscertifiering.se
Eller per telefon: 0480-156 70
Vi kan också hjälpa dig vid import av ekologisk vara, från tredja land!


image 
Tillbaka till STARTsidan