Exportcertifikat

Om du skall exportera en ekologisk produkt till land utanför europa, (tredje land), kan du behöva , (om landet kräver), ett exportcertifikat som visar på att varan garanterat är certifierad av ett godkänt certifieringsorgan. Det garanterar även att certifikatet för produkten är giltigt.
HS Certifiering har mångårig erfarenhet av att utfärda exportcertifikat.

Mer information om export av livsmedel, krav och certifieringar, finner du hos Business Sweden.

Kontakta oss per epost till info@hscertifiering.se
Eller per telefon: 0480-156 70.
Direktnummer till Exportansvarig, Anders Hjorth: 076-879 15 24.
Vi kan också hjälpa dig vid import av ekologisk vara, från tredje land!


image 
Tillbaka till STARTsidan