Anna Broekman ny VD på HS Certifiering

HS Certifiering välkomnar vår nya VD, Anna Broekman!
Anna har arbetat 20 år med affärsutveckling inom den internationella livsmedelsbranschen och brinner för en stärkt konkurrenskraft inom svensk livsmedels-, lantbruks- och besöksnäring.  Anna är utbildad i Strategi & Företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund och har en Internationell Master i Industriell Miljöekonomi.
image