Vi kan certifiering av livsmedel

                         från jord till bord

Välkommen till HS Certifiering AB

imageimage

image
HS Certifiering AB är ett ackrediterat certifieringsföretag för certifiering av produkter, processer och tjänster.

Vi erbjuder certifiering längs hela livsmedelskedjan från primärproduktion av råvaror, livsmedelsförädling/produktion, distribution, restaurang/cafe, hotellrestauranger, snabbmatskedjor, offentliga måltider och export.
Vi utför ackrediterad certifiering samt all typ av kontroller, analyser, outsourcing, förrevision och utbildning samt tolking av riktlinjer.

Vi erbjuder ekologisk certifiering inom primärproduktionen dvs växtodling, växthusproduktion, djurhållning och biodling.

Inom förädlingsproduktionen erbjuder vi ekologisk certifiering för såväl KRAV som EU producenter. Vi kan erbjuda certifiering av slakt enligt KRAV:s regler för ekologisk märkning.Vi erbjuder vidare ekologisk certifiering för butik, restaurang och storhushåll enligt KRAV:s regler för ekologisk märkning.

Vi erbjuder även IP Sigill-certifiering, IP Livsmedel, IP Arbetsvillkor och Grundcertifiering samt tilläggscertifieringen Klimat. IP Livsmedel är bl a en godkänd certifiering för att få använda märkningen "Från Sverige" och ofta ett krav för att leverera livsmedel till dagligvaruhandeln.

Vi erbjuder även certifiering enligt ledande livsmedels- och miljöstandarder FSSC 22000, ISO 22000, BRC, ISO 14000, Global GAP genom vår samarbetspartner
.
Vi utför även oberoende granskning av hållbarhetsarbete enligt ledande riktlinjer t ex GRI.  

Vi erbjuder kundservice med ledande kundjourtelefon till våra revisorer alla dagar.

Välkommen!

Kampanj & Talang
Vi stöder svensk livsmedelsstrategi och erbjuder producenter i omställning till ekologisk produktion rabatt på certifieringen under hela omställningsperioden under två år.

Vi stöder alltid start-up företag med rabbaterad certifiering för ökad distribution, spårbarhet, ekolgiskt eller export.

Vi välkomnar fler vänner i vår gemensamma resa mot ökad kunskap, opartisk certifiering och ökad svensk livsmedelsproduktion och konkurrenskraft. Om du värvar en ny kund till oss erhåller du alltid en premie.

Kampanjer hittar du alltid på www.hscertifiering.se/kampanj

Vi söker de bästa talangerna för utvecklad service och nya jobbtillfällen i alla svenska län.
Tipsa ditt nätverk om oss.

                                                                                                                        

imageTrädgård, växtodling och växthus
Odlar du ekologiskt eller funderar du på att lägga om din produktion?
Steget är inte så stort som man kanske tror, men man behöver tänka litet annorlunda.
HS certifiering Ekologisk certifiering djurhållningDjurhållning och naturbete
Har du en ekologisk djurhållning eller funderar du på att börja med det?


    
imageFrån Sverige
Nu utför vi tjänster för Från Sverige-märkningen samt Kött från Sverige och Mjölk från Sverige. Idag finns 7000 ursprungsmärka produkter. För att bli godkänd producent krävs en grundcertifiering t ex IP Livsmedel som vi hjälper dig med.
HS certifiering Ekologisk certifiering förädlingFörädling & Industri
Vi certifierar hela livsmedelskedjan från jord till bord samt export och import.
    
HS certifiering Ekologisk certifiering butikButik
Genom att certifiera din butik kan du ge en klar signal till kunderna att butiken har ett grundläggande miljötänkande och ett brett sortiment av KRAV-godkända varor.
HS certifiering Ekologisk certifiering restaurang och storhushållRestaurang och storhushåll
Vill du erbjuda dina gäster en certifierad verksamhet? Eller kanske delar av den?

    
imageIP Sigill
IP sigill ger konsumenten en  garanti att  råvarorna kommer från svenska gårdar och har producerats med  ett stort ansvar avseende miljöhänsyn, god djuromsorg och öppna landskap.

HS certifiering Ekologisk certifiering Grundcertifiering GrisGrundcertifiering Gris
Garanterar att din grisproduktion sker med god djuromsorg.

    
imageTillåtetbedömningar
Du kan få ett insatsmedel tillåtetbedömt.

imageIP Livsmedel
Kvalitet, hygien och spårbarhet. Godkänd för Från Sverige-märkning, samt ofta ett krav i dagligvaruhandeln.

    
imageBiodling
Efterfrågan på certifierad honung ökar. Vi erbjuder ekologisk certifiering och IP Sigill certifiering av biodling. Läs mer här.

imageIP Arbetsvillkor
Säkra lagstiftning och krav på arbetsvillkor i din verksamhet.